I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet.

Men Guds Ånd svevet over vannet.

Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.

Gud så

Denne fyren

Og han så at det var galt....