En gang for lenge, lenge siden sa Gud:

"BLI LYS!!!"

Og det ble lyst, og han så...

Denne fyren

Og han så at det var galt....